Category: Technology

July 8, 2020 0

เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กหรือไม่?

By darshanshah834@gmail.com

ในฐานะผู้ปกครองพวกเราทุกคนได้ต่อสู้กับลูก ๆ ของเราเมื่อพวกเขาซึมซับเข้ากับวิดีโอเกมหรือภาพยนตร์บน iPad แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เรามีโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับความสนใจจากทอมครูซที่เดินบนพรมแดงมากกว่าเด็ก ๆ ของเรา วันนี้เป็นเรื่องปกติที่เด็กอายุสองขวบจะใช้ไอแพดนักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไปเล่นวิดีโอเกมและเราทุกคนต่างประสบกับความท้าทายในการสอดแนมนักเรียนมัธยมออกจากคอมพิวเตอร์นานพอที่จะกินของดี อาหาร … เทคโนโลยีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและดึงดูดเด็ก ๆ ชัดเจน แต่เทคโนโลยีช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้หรือไม่? เทคโนโลยีกลายเป็นสังคมที่ปรับตัวและปรับแต่งได้มากขึ้นและเป็นผลให้มันเป็นเครื่องมือการสอนที่ยอดเยี่ยม ที่ระบุไว้ในฐานะผู้ปกครองเราจำเป็นต้องสร้างขอบเขต วันนี้ซอฟต์แวร์กำลังเชื่อมโยงเด็ก…

July 8, 2020 0

สิทธิบัตร: เครื่องมือสำหรับความฉลาดทางเทคโนโลยี

By darshanshah834@gmail.com

สิทธิบัตรเป็นแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด สิทธิบัตรมอบให้แก่นักประดิษฐ์เป็นรางวัลสำหรับนวัตกรรมในรูปแบบของเอกสิทธิ์ของการผูกขาดเป็นระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่มีการจัดลำดับความสำคัญของการประดิษฐ์ เนื่องจากความก้าวหน้าในภาคไอทีและอินเทอร์เน็ตตอนนี้เอกสารที่มีค่าเหล่านี้อยู่ในการเข้าถึงของประชาชนทั่วไป บุคคลใดที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะสามารถผ่านฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่หลากหลายแลaะหลังจากการค้นหาสามารถรับเอกสารสิทธิบัตรที่ต้องการได้ มีฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่แตกต่างกัน ได้แก่ USPTO, EPO, JPO และอื่น ๆ เปิดได้อย่างอิสระสำหรับการเข้าถึงสาธารณะ หากเราผ่านสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะเราจะสามารถค้นหาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ o เส้นทางวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเฉพาะ o การพัฒนาเทคโนโลยี…